Results

Contents hide
1 Results

Congratulations 💐

अभ्यास कमी झाला आहे पुन्हा प्रयत्न करा…! Next time नक्कीच पास व्हाल…!

#1. मेंढीची गर्भावस्था कालावधी साधारणता किती दिवसाचा असतो?

#2. तारापोरवाला मत्स्यालय कोठे आहे ?

#3. बागेतील कोणत्या वेलीच्या फुलांना उग्र वास येतो?

#4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत तालुका स्तरावर सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी पाहतात ?

#5. पंचायत समिती स्तरावर सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात?

#6. आवळा फळापासून पुढीलपैकी ..... प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करत नाहीत?

#7. पाणी अडवा पाणी जिरवा' या घोषणेनुसार ती योजना कोणत्या जिल्ह्यात प्रथम राबविण्यात आली?

#8. ग्रामपंचायतीचा नमुना 1 हा खालीलपैकी कोणत्या बाबीशी संबंधित आहे?

#9. कोणता भाजीपाला महाराष्ट्रातून वर्षभर बाहेरील राज्यात पाठवला जातो?

#10. लिंची कोणत्या देशातून भारतात आली?

#11. आयर शायर जातीच्या गायीचे मूळस्थान कोणते?

#12. राष्ट्रीय गुरे पैदास प्रकल्प हा महाराष्ट्र राज्यात कोणामार्फत राबविला जातो?

#13. रायझोबियम हे खालीलपैकी कोणत्या प्रकारात मोडतात ?

#14. 'पुसा प्रतिभा' कोणत्या फळाची जात आहे?

#15. बियाणे रुजणे म्हणजे काय ?

#16. ग्रामपंचायतीचा सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देऊ शकतो?

#17. पंचायत समितीचा सचिव म्हणून कोण कामकाज पाहतात?

#18. महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती ग्रामसभा एका वर्षात घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे?

#19. वनस्पती तूप तयार करण्यासाठी कोणता वायू वापरतात ?

#20. शेतीच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टीचा विचार केला जात नाही ?

#21. हरभरा पिकासाठी निवडलेल्या जमिनीचा सामू किती असावा ?

#22. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे सभापती कोण असतात?

#23. धवलक्रांती ही कुठल्या उत्पादनाशी संबंधित आहे.

#24. मोसंबीवरील 'डिंक्या' हा रोग कशामुळे होतो?

#25. कॉफीचे उगमस्थान कोणत्या देशात झाला?

Finish

माहितीसाठी: आपण सर्व पेपर्स ऑनलाईन मोफत सोडवू शकता. यासाठी पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करण्याची आवश्यकता नाही. एकूण प्रश्न 25असतील .मात्र सर्व प्रश्न बंधनकारक असतील. प्रत्येक बरोबर उत्तरासाठी १ गुण मिळेल. सर्व प्रश्नाची उत्तर पूर्ण झाल्यास ‘Finish‘ बटनावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला एकूण गुण देखील स्क्रीनवर समजू शकेल.

Gramsevak Bharti Free Mock Test 10

 

Gramsevak Bharti Free Mock Test 1

Gramsevak Bharti Free Mock Test 2

Gramsevak Bharti Free Mock Test 3

Gramsevak Bharti Free Mock Test 4

Gramsevak Bharti Free Mock Test 5

Gramsevak Bharti Free Mock Test 6

Gramsevak Bharti Free Mock Test 7

Gramsevak Bharti Free Mock Test 8

Gramsevak Bharti Free Mock Test 9

Talati bharti MCQ 50TCS पॅटर्न 1  

Talati bharti MCQ 50 TCS पॅटर्न 2

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 3

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 4

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 5

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 6

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 7

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 8

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 9

Talati bharti MCQ 50TCS पॅटर्न 1  

Talati bharti MCQ 50 TCS पॅटर्न 2

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 3

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 4

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 5

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 6

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 7

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 8

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 10

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 11

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 12

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 13

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 14

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 15

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 16

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 17

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 18

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 19

Talati bharti MCQ 25 TCS पॅटर्न 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *